Bli medlem

Spelar du dragspel och vill vara med och spela?

Vi träffas varje onsdag i Folkets Hus i Åkersberga kl. 18.30-21.30 Karta
Vi arbetar med den reportoar vi behöver för spelningar som kommer .
Vi blandar gehörsspel med notläsning, stämspel med "önsketimme" där man för föreslå något man vill spela.
Vi lär oss också lite musiktermer och tränar hårt på rytmiken tillsammans.
Ibland behövs eget övande hemma för att vi når vi träffas kan koncentrera oss på att spela ihop som en grupp.

Det finns plats för fler som vill ha musikkul, lära sig nya saker, kanske lära oss andra något nytt och träna på att bli ett glatt gäng som kan konsten att lira ihop!
Vi som träffas varje vecka och är med ute och spelar på olika evenemang räknas som aktiva medlemar när det gäller medlemsavgiften.

Tag kontakt med vår spelledare Gunilla Rudäng
Mob: 0707225131
Mail: info@roslagsbalgarna.seEller vill du delta i vårt arbete på ett mer praktiskt sätt?
Det finns många olika sysslor som du kan hjälpa oss med i samband med våra evenemang och vi är så tacksamma för alla som har en hand över.

 • Vara värd/värdinna och ta emot våra gäster
 • Sälja lotter
 • Hjälpa till att få ihop lotterivinster
 • Hjälpa till med servering
 • Ställa i ordning, "duka upp", inför fester och evenemang
 • Vara "brevduva" dvs. hjälpa till att dela ut kallelser o.dyl. i ditt närområde
 • Affischera
 • Prata med vänner o bekanta så vi får mycket publik till våra evenemnag. "Mun till mun-metoden" är överlägsen all annan reklam!!!
 • Stödja vår verksamhet ekonomiskt
 • Sist men inte minst vara trogen publik!
 • Allt är precis lika välkommnet!
  Då räknas du som stödjande medlem. Har du ett förtroendeuppdrag från årsmötet räknas du som aktiv medlem.

  Fler i samma familj som vill vara medlemmar?
  Familjemedlem finns inte angivet i stadgarna men har införts för det fall att det inom samma familj finns två eller flera aktiva medlemmar. Det har då ansetts att en av medlemmarna skall betala medlemsavgift som aktiv medlem medan de övriga bara behöver betala som stödjande medlem.

  Medlemsavgifter:
  Aktiv medlem: 300 kr/år
  Stödjande medlem 150 kr/år
  Familjemedlem 150 kr/år

  Avgiften sätts in på vårt
  postgiro 22 76 63-2
  Glöm inte skriva namn
  på inbetalningen!

  Om du inte redan försett oss med
  dina kontaktuppgifter så hör av
  dig så snart du kan.
  Kontaktuppgifter...
   

  Alla medlemmar, oavsett typ, är alltid välkomna till våra fester.
  Brukar vara god mat tack vare vårt fina klubbmästeri, hög stämning och mycket musik!

  Som betalande medlem har man rösträtt på våra års- och medlemsmöten.
  Kallelse till dessa kommer via post.

  Du får också tillgång till våra medlemssidor här på hemsidan om du vill.
  I så fall kontaktar man styrelsen för att få inloggningsuppgifter.

  Utdrag ur våra stadar:
  §5 i Roslagsbälgarnas stadgar antagna 20130318:
  • Som medlem räknas den som inom fastställd tid erlagt av årsmötet bestämd medlemsavgift.
  • Medlem kan vara aktiv eller stödjande medlem.
  • Aktiv medlem anses den vara som i klubben trakterar instrument och deltar i klubbens
  musicerande eller har förtroendeuppdrag.
  • Hedersmedlem blir man efter lång och trogen tjänst eller gjort en speciell och/eller betydande
  insats för klubben. Hedersmedlemsskap beslutas av styrelsen.
  Alla medlemmar kan nominera hedersmedlem.