Övriga förtroendeposter 2016


Musikalisk spelledare
Kontaktman för RoslagsBälgarna
Studiecirkelledare grupp 1
Kontakt Studiefrämjandet
Webbansvarig
Gunilla Rudäng   Du når oss alla enklast via mail på vår klubbadress:

info@roslagsbalgarna.se


Spelledare/tekniskt ansvarig
Studiecirkelledare grupp 2
Gunnar Norman    


Kontaktman för RoslagsBälgarna
Spelledare
Bo Edin    


Kontaktman för RoslagsRockarna
Studiecirkelledare RoslagsRockarna
Ingemar Rudäng    

Kontaktman för RoslagsDur
Studiecirkelledare RoslagsDur
Karina Björn    

Revisor Lennart Sahlsten    

Revisor Thomas Claesson    

Revisosuppleang Bengt Johansson    

Klubbmästare Britt Granström    

Klubbmästare Majvor Fransson    

Klubbmästare Gunnar Pettersson    

Valberedning Hasse Wallberg    

Valberedning Maud Wernros