Samarbetspartners

Vi har två samarbetspartners som vi i första hand samarbetar med för verksamhetens aktiviteter:

Folkets Hus, Åkersberga


Vi har tillgång till övningslokal i huset och vi ingår i Folkets Hus programutbud ett par gånger om året ibland mer.

Vi får möjlighet att hyra in oss i både Bio Facklan och i fest/konferenslokalerna på plan 2 för våra evenemang.

Folkets Hus är också medarrangör för våra allsångskvällar fr.o.m. säsongen 2015

Besök gärna deras webbplats på
http://www.fhberga.se/

 

 

 

 

 

Studiefrämjandet Stockholm

Vår verksamhet fungerar som studiecirklar i Studiefrämjandets regi. Detta ger oss lite bidrag i samband med våra egna arrangerade event.

Webbadress:
www.studieframjandet.se/stockholm

Klubben är medlem i

  • KMD, Klubbkontakt för Mellansveriges Dragspelsklubbar
  • Kulturföreningen i Österåker  • Nära samarbete med
  • Sveriges Dragspelares Riksförbund SDR
  • Radio Österåker
  • Kulturföreningen Livat, Åkersberga