Styrelsen 2016


Ordförande
Gunilla Rudäng   Du når oss alla enklast via mail på vår klubbadress:

info@roslagsbalgarna.se


Sekreterare Gunnar Norman    


Kassör Ingemar Rudäng    


Ledamot Bo Edin    

Ledamot Johnny Ehrling    


Suppleang styrelsen Björn Henelius    

Suppleang styrelsen Göran Åkerman