Haningestämman

Stämman som Haningemusikanterna anordnar varje år i december har blivit tradition i klubben.
Ett helt hotell bokas och fylls till bredden av spelsugna spelmän, företrädesvis dragspelarre men många fler instrument är närvarande för det mesta. Varje vrå i hotellet fylls av musik och det blir en härlig kakafoni av allas insatser 24 timmar om dygnet från fredag em till söndag lunch.


2014
5-7 dec

2008
5-7 dec