Kommande evenemang

Evenemang På Gång


På grund av Covid-19 är verksamheten i Roslagsbälgarna vilande.

Styrelsen återkommer här när vi kommer att återupptaga verksamheten.

Vi tillönskar våra medlemmar en god hälsa,

och hoppas att det inte skall dröja alltför länge

innan verksamheten kan komma igång igen!


© Copyright. All Rights Reserved.